הגדרה מחדש של הסנגור המשפטי: אומנותם של עורכי דין צבאיים